O mnie

dmitry-tretiakowStudia na Wydziale Lekarskim Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Mińsku (Białoruś) ukończyłem w roku 2007. W tym samym, tj. 2007 roku rozpocząłem specjalizację w dziedzinie otolaryngologii. W latach 2007-2010, w ramach specjalizacji z otolaryngologii pracowałem jako otolaryngolog w Pińskim Szpitalu Miejskim (w obwodzie Brzeskim, Białoruś) i w filii nr 1 Pińskiej Przychodni Specjalistycznej. W latach 2009-2010 zajmowałem stanowisko konsultanta z otolaryngologii w Pińskim Szpitalu Dziecięcym.

W 2009 i 2010 roku uczestniczyłem w dwóch szkoleniach organizowanych w Białoruskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego, publicznej placówce prowadzącej kształcenie podyplomowe lekarzy. Pierwsze z nich (2009r.) podejmowało tematykę: „Audiologii, surdologii”, drugie, w 2010 roku, przedstawiało: „Innowacyjne technologie diagnostyki i leczenia patologii ucha środkowego”.

W 2010 roku odbyłem trzymiesięczny staż szkoleniowy w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), pod kierownictwem prof. dr hab. Adama Włodarkiewicza. W latach 2010-2011 byłem członkiem zespołu naukowego Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pracującego pod kierownictwem prof. dr hab. Leszka Romanowskiego. Tam prowadziłem badania nad fizjologią nerwów obwodowych, a także rozpracowywałem techniki przeszczepu, plastyki i wydłużania nerwów obwodowych na modelu zwierzęcym. W tym czasie, równocześnie przeprowadziłem proces nostryfikacji mojego dyplomu lekarza w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W latach 2011-2012 odbyłem staż podyplomowy w Gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (GUMed) oraz rozpocząłem przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Otolaryngologii GUMed pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzy Kuczkowskiego. W 2012 roku rozpocząłem kontynuację specjalizacji w dziedzinie otolaryngologii w ramach rezydentury w Klinice i Katedrze Otolaryngologii GUMed.

Jestem członkiem renomowanych towarzystw otolaryngologicznych (Polskie Towarzystwo Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi; Białoruskie Towarzystwo Otolaryngologów).

Główny nurt zainteresowań naukowych staram się skupić na diagnostyce i leczeniu chorób uszu (przewlekle zapalenie uszu, otoskleroza, tympanoskleroza, różne typy niedosłuchu itd.) i nosa (alergiczny nieżyt nosa, przewlekłe zapalenie zatok, polipy nosa itd.) i nowotworów głowy i szyi.

Jestem autorem i współautorem 12 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.

W trakcje kariery zawodowej wielokrotnie otrzymywałem nagrody i wyróżnienia za działalność naukową.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

  • dyplom 1 stopnia w republikańskim konkursie prac naukowo-badawczych wśród studentów, 2006 roku (Białoruś).
  • nagroda Prezydenta Republiki Białoruś przyznawana z funduszu wsparcia utalentowanej młodzieży, 2007 roku (Białoruś).
  • dyplom z wyróżnieniem w konkursie: „Polskie Dyktando na Białorusi 2010”.

Publikacje

https://www.researchgate.net/profile/Dmitry_Tretiakow”>Dmitry Tretiakow on ResearchGate

Jerzy Kuczkowski, Wojciech Biernat, Dmitry Tretiakow: „Gruźlicze zapalenie ucha środkowego. Tuberculous otitis media”. Ann. Acad. Med. Gedan. 2013; t. 43.

Cecylia Tukaj, Jerzy Kuczkowski, Monika Sakowicz-Burkiewicz, Grażyna Gulida, Dmitry Tretiakow, Tomasz Mionskowski, Tadeusz Pawełczyk. „Morphological Alterations in the Tympanic Membrane Affected by Tympanosclerosis: Ultrastructural Study”. – Ultrastruct Pathol. 2013 Oct 17.

D. Tretiakow, J. Kuczkowski: “Ciała obce ucha/Foreign bodies of the ear”. – Forum Medycyny Rodzinnej 2012, tom 6, nr 6.

M. Korolewicz, D. Tretiakow: „Metoda pobrania biopsji krtani w diagnostyce nowotworów krtani”. Zbiór prac naukowych wydanych z okazji jubileuszu Brzeskiego Szpitala Obwodowego, Brześć, Białoruś, 2009

D. Tretiakow, W. Zubrycki, O. Alechno: „Obserwacja atypowego zapalenia wyrostka sutkowatego na tle zaostrzenia przewlekłego zapalenia ropnego ucha środkowego”. Czasopismo “Recepta” №3, Mińsk, Białoruś, 2009

O. Baszlak, H. Krzyżowa, H. Solncewa, D. Tretiakow: Układ przewodzący (Badania anatomiczne i morfometryczne). Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna: “Aktualne problemy rehabilitacji fizycznej i ergoterapii”, Mińsk, Białoruś, 2008

G. Prudnikow, D. Tretiakow, W. Golub: Badanie skurczenia się mięśnia sercowego na podstawie danych USG serca. Międzynarodowa konferencja naukowo – praktyczna “Aktualne problemy rehabilitacji fizycznej i ergoterapii”, – Mińsk, Białoruś, 2008

M. Korolewicz, D. Tretiakow: „Zróżnicowane podejście do leczenia przewlekłego nieżytu nosa z polipami”. VI Sympozjum Otolaryngologów Republiki Białoruś, Grodno, Białoruś, 15-17.05.2008

S. Leonowicz, G. Kondratienko, D. Tretiakow: „Ustalenie optymalnej taktyki leczenia chirurgicznego krwawienia do jamy opłucnej z krzepnięciem krwi”. II Międzynarodowa (XI Ogólnorosyjska) studencka medyczna konferencja naukowa im. Pirogowa. Moskwa, Rosja, 15.03.2007

S. Leonowicz, D. Tretiakow: „Ocena porównawcza metod chirurgicznych leczenia krwawienia do jamy opłucnej z krzepnięciem krwi u chorych z urazami klatki piersiowej”. Międzynarodowa konferencja naukowa studentów i młodych naukowców “Aktualne problemy medycyny współczesnej 2006”, Mińsk, Białoruś, 2006

D. Tretiakow, O. Baszlak: „Badania morfometryczne struktur układu przewodzącego serca”. Zbiór prac naukowych. Smoleńsk, Rosja, 2004

D. Tretiakow, O. Baszlak: Badania morfologiczne układu przewodzącego serca. Międzynarodowa konferencja naukowa studentów i młodych naukowców “Aktualne problemy medycyny współczesnej 2003”, Mińsk, Białoruś, 2003