About me

dmitry-tretiakow

I graduated from Medical Faculty of the Belarusian State Medical University in Minsk (Belarus) in 2007. In 2007-2008 I had practical study in otolaryngology. From 2008 to 2010 I worked as an otolaryngologist in the hospital of Pinsk city (Brest region, Belarus) and in Pinsk Polyclinic (Division №1). In 2009-2010 I also worked as an otolaryngology consultant at Pinsk Children’s Hospital. 

In 2009 and 2010 I did a course, organized by the Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education – public institution that provides postgraduate education for physicians. The first one “Audiology” took place in 2009, the second one “Innovative technologies in diagnostics and treatment of eardrum pathology” in the year 2010.

In 2010 I had a three-month internship at the Department of Maxillofacial (Oral) Surgery of Gdansk Medical University under the supervision of Prof. Adam Vlodarkevich. In 2010-2011 I was a member of the scientific group of Traumatology, Orthopedics and Hand Surgery Department, supervised by Prof. Leshek Romanovski at Poznan Medical University named by K. Martinowski. As a team member, I was engaged in research of peripheral nerve physiology and development of nerve transplantation technology, plastic repair and lengthening of the peripheral nerves in animal models.

In 2011 I proved my Diploma at Collegium Medicum named by L. Ridiger in Bydgoszcz, Poland. In 2011-2012, I interned at University Clinical Center in Gdansk and entered postgraduate school at Gdansk Medical University. Right now I’m working on doctoral dissertation at the Department of Otolaryngology at Gdansk Medical University under supervision of Prof. Jerzy Kuchkovski. Starting from 2012 I continue to specialize in ENT field at Otolaryngology Department of Gdansk Medical University.

I am member of the following ENT communities: Polish Association of Otolaryngologists, Head and Neck Surgeons; Belarusian Association of Otolaryngologists.

My research interests mainly go to diagnosis and treatment of ear diseases (chronic inflammation of the ear, otosclerosis, timpanosclerosis, various types of hearing loss (deafness), nose (allergic rhinitis, chronic sinusitis, nasal polyps, etc.) and head and neck tumors.

I’m the author and co-author of 11 scientific articles published in national and international journals.

Throughout my career I received numerous awards for my scientific work.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

  • dyplom 1 stopnia w republikańskim konkursie prac naukowo-badawczych wśród studentów, 2006 roku (Białoruś).
  • nagroda Prezydenta Republiki Białoruś przyznawana z funduszu wsparcia utalentowanej młodzieży, 2007 roku (Białoruś).
  • dyplom z wyróżnieniem w konkursie: „Polskie Dyktando na Białorusi 2010”.

Publikacje

<a href=”https://www.researchgate.net/profile/Dmitry_Tretiakow”>Dmitry Tretiakow on ResearchGate</a>

Jerzy Kuczkowski, Wojciech Biernat, Dmitry Tretiakow: “Gruźlicze zapalenie ucha środkowego. Tuberculous otitis media”. Ann. Acad. Med. Gedan. 2013; t. 43.

Cecylia Tukaj, Jerzy Kuczkowski, Monika Sakowicz-Burkiewicz, Grażyna Gulida, Dmitry Tretiakow, Tomasz Mionskowski, Tadeusz Pawełczyk. „Morphological Alterations in the Tympanic Membrane Affected by Tympanosclerosis: Ultrastructural Study”. – Ultrastruct Pathol. 2013 Oct 17.

D. Tretiakow, J. Kuczkowski: “Ciała obce ucha/Foreign bodies of the ear”. – Forum Medycyny Rodzinnej 2012, tom 6, nr 6.

M. Korolewicz, D. Tretiakow: „Metoda pobrania biopsji krtani w diagnostyce nowotworów krtani”. Zbiór prac naukowych wydanych z okazji jubileuszu Brzeskiego Szpitala Obwodowego, Brześć, Białoruś, 2009

D. Tretiakow, W. Zubrycki, O. Alechno: „Obserwacja atypowego zapalenia wyrostka sutkowatego na tle zaostrzenia przewlekłego zapalenia ropnego ucha środkowego”. Czasopismo “Recepta” №3, Mińsk, Białoruś, 2009

O. Baszlak, H. Krzyżowa, H. Solncewa, D. Tretiakow: Układ przewodzący (Badania anatomiczne i morfometryczne). Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna: “Aktualne problemy rehabilitacji fizycznej i ergoterapii”, Mińsk, Białoruś, 2008

G. Prudnikow, D. Tretiakow, W. Golub: Badanie skurczenia się mięśnia sercowego na podstawie danych USG serca. Międzynarodowa konferencja naukowo – praktyczna “Aktualne problemy rehabilitacji fizycznej i ergoterapii”, – Mińsk, Białoruś, 2008

M. Korolewicz, D. Tretiakow: „Zróżnicowane podejście do leczenia przewlekłego nieżytu nosa z polipami”. VI Sympozjum Otolaryngologów Republiki Białoruś, Grodno, Białoruś, 15-17.05.2008

S. Leonowicz, G. Kondratienko, D. Tretiakow: „Ustalenie optymalnej taktyki leczenia chirurgicznego krwawienia do jamy opłucnej z krzepnięciem krwi”. II Międzynarodowa (XI Ogólnorosyjska) studencka medyczna konferencja naukowa im. Pirogowa. Moskwa, Rosja, 15.03.2007

S. Leonowicz, D. Tretiakow: „Ocena porównawcza metod chirurgicznych leczenia krwawienia do jamy opłucnej z krzepnięciem krwi u chorych z urazami klatki piersiowej”. Międzynarodowa konferencja naukowa studentów i młodych naukowców “Aktualne problemy medycyny współczesnej 2006”, Mińsk, Białoruś, 2006

D. Tretiakow, O. Baszlak: „Badania morfometryczne struktur układu przewodzącego serca”. Zbiór prac naukowych. Smoleńsk, Rosja, 2004

D. Tretiakow, O. Baszlak: Badania morfologiczne układu przewodzącego serca. Międzynarodowa konferencja naukowa studentów i młodych naukowców “Aktualne problemy medycyny współczesnej 2003”, Mińsk, Białoruś, 2003